FUNDACJA SMAKUJ ŻYCIE tel. 608772400 email: kontakt@smakujzycie.org

―    POZNAJMY SIĘ!   ―

POZNAJMY SIĘ!

Misją i głównym celem działania Fundacji jest szerzenie świadomości proekologicznej oraz podniesienie jakości życia społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zdrowia. Wizją fundacji jest zwiększenie świadomości z zakresu ekologii, recyklingu i zdrowego stylu życia, jak również poprawienie stanu środowiska i niemarnowaniu dóbr naturalnych.

Bliskie nam jest dbanie o to, by żyło nam się lepiej i zdrowiej. Uważamy, że w obliczu dzisiejszych zagrożeń i negatywnych procesów środowiskowych, tylko dzięki działaniom oddolnym jesteśmy w stanie wywierać wpływ na naszą codzienność, w bliskim otoczeniu.

Chcemy zadbać o edukację dzieci, by wzrastały w dobrych przekonaniach i z nawykami zdrowego stylu życia, by łatwiej stawiały czoła w dorosłym życiu.
Doceniamy to, co niesie ze sobą natura. Chcemy wspomóc rolników w naszym regionie, którzy wykonują ogrom pracy i poświęcenia stosując rolnictwo promujące zdrową żywność, i przybliżyć ją nam, konsumentom. Powinniśmy wspierać naszych lokalnych producentów, gdyż tylko wzajemna współpraca przyniesie obopólne korzyści.
W naszym regionie, jak i szerzej, jest wiele ciekawych, kreatywnych i potrzebnych inicjatyw. Chcemy łączyć ludzi sztuki i rękodzieła, by wspomagać ich pracę i dawać nowe i cenne doświadczenia innym ludziom. Chcemy pokazywać ciekawe sposoby na spędzanie wolnego czasu, które wzbogacają nas samych.
Widzimy ogromną potrzebę edukacji w zakresie zdrowego odżywiania się. Domino problemów związanych z otyłością i innymi chorobami cywilizacyjnymi, dopadła i nasz kraj, a co gorsze, tak wiele osób, nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Naszym zadaniem są wszelkie działania mające na celu uświadomienie, jak unormować nasz styl odżywiania się, by organizm mógł funkcjonować na długie lata. Chcemy promować zdrową, w oparciu o lokalnych producentów kuchnię w szkołach i przedszkolach. Nasze działania ukierunkowane są również na wprowadzenie usług, mających na celu pomoc osobom starszym w odpowiednim wyborze żywności, którą spożywają; przybliżenie ludziom biznesu zdrowej oferty przekąsek, kończąc na zaoferowaniu chętnym, organizacji zdrowego cateringu podczas imprez okolicznościowych.
Żyjąc w miastach, życzymy sobie, by było znacznie więcej inicjatyw i działań w przestrzeni miejskiej, które w codziennym tempie życia i obowiązków, pozwolą nam wyrwać się do przestrzeni, gdzie mamy łatwy i pewny dostęp do zdrowej żywności, do strefy zielonych przestrzeni ogrodowych, by w ten sposób zadbać o relaks dorosłych i zabawę dzieci w bliskości z naturą.
W naszym kręgu społeczności, którą chcemy wesprzeć, są również rodzice. To na nich ciąży ogrom odpowiedzialności za wychowanie dzieci w świecie, który niesie ze sobą wiele wyzwań. Mając na względzie tempo życia oraz brak czasu na edukację we własnym zakresie, chcemy na bieżąco informować rodziców o tym, jak m.in. zadbać o relację z dzieckiem, o ich swobodną naukę, jak rozwiązywać spory rodzinne i wiele innych zagadnień. Wszystko w perspektywie Pozytywnej dyscypliny, Wychowania Bez Przemocy, Rodzicielstwa Bliskości, czy pedagogiki Montessori. Na bazie tej wiedzy i doświadczeń, organizujemy spotkania dla rodziców, zarówno w szkołach, jak i wszędzie tam, gdzie jest otwartość i potrzeba.

Jeśli bliskie Ci jest to, co napisaliśmy powyżej, masz pomysły, siłę przebicia i chęć pomocy, to zapraszamy do nas! Odezwij się do nas i wspólnie zmieniajmy naszą codzienność!